SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om PROMUS IT IVS, CVR-nummer 38446894 (”Virksomheden”) salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til erhvervskunder. 

2. Produkter

Ydelser og produkter som Virksomheden sælger og leverer til kunden udføres lovmæssigt korrekt. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at ydelserne opfylder lovgivning, standarder eller kan anvendes til konkrete formål medmindre andet er aftalt skriftligt. Vælger kunden at benytte ulovligt materiale i deres udarbejdede produkt, f.eks. billeder eller tekst, som kunden ikke har rettigheder til, kan Virksomheden ikke gøres ansvarlig herfor. 

3. Priser

Virksomheden har ingen fast prisliste, da prisen varierer fra opgave til opgave. Prisen på den pågældende opgave fastsættes på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusiv moms. 

4. Fortrydelse af køb

Kunden kan inden produktet afleveres vælge at stoppe samarbejdet. I et sådant tilfælde vil kunden blive opkrævet resten af den aftalte pris udover det, som kunden allerede har betalt. 

5. Tilbud og Ordrer

Virksomhedens tilbud er gældende i 14 dage fra den dato tilbuddet er dateret medmindre andet fremgår af tilbuddet. Er accepten af tilbuddet først modtaget af Virksomheden efter fristens udløb, vil ikke være bindende for Virksomheden medmindre Virksomheden meddeler kunden dette. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og ydelser uden Virksomhedens accept. 

6. Link og Portfolio

Ved accept af samarbejde med Virksomheden giver kunden samtidig accept til at Virksomheden må tilføje følgende synligt på produktet: UDVIKLET AF PROMUS IT IVS. 

Yderligere accepterer kunden, at Virksomheden må bruge opgaven som case samt vise kundens logo i Virksomhedens portfolio på www.promus-it.dk. Virksomheden stiller ingen garanti for at opgaven bruges som case. 

7. Betaling

Kunden skal betale faktura i henhold til betalingsbetingelserne anført på den fremsendte faktura for ydelser fra Virksomheden medmindre andet er aftalt skrifteligt. Undlader kunden at følge betalingsbetingelserne pålægges et gebyr på 100 kroner pr. fremsendte rykker samt renter. 

8. Færdigt produkt

Kunden skal undersøge alle udførte produkter ved levering. Hvis kunden opdager fejl eller mangler som kunden ønsker rettet, skal disse straks meddeles skrifteligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel som kunden har opdaget eller burde have opdaget ikke påpeges senest en uge efter kundens skriftelige accept kan disse ikke senere gøres gældende.  

9. Ejendomsret

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder tilhører Virksomheden.